Munchmuseet, MM N 1447

MM N 1447, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1447 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det er nok et deiligt sted
Anne Kure – Du kan få spise
der ved småbord så Du ikke
behøver at sidde med mange

    Jeg tror nu Godthåb er godt for Dig
Det er et uta{ … }l af leiligheder der
averteres – Jeg skal se lidt efter –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch