Munchmuseet, MM N 1443

MM N 1443, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1443 bl. 1r

    Ved at sende de månedlige
penge  …  så har jeg gjort
hva jeg kan –

    Jeg kan ingen bekymringer
ta på mig forøvrigt med
hensyn til børnenes trivsel eller
skolegang –

    H …  Det Andrea har mor og
far der må osså kunne
bidra med daad og daad og raad
Den velstående onkel i Telemark
onkel i Drammen og velstående
tanter { … }til Ellingsen

    Disse  …  må alle kunne
hjælpe og har ligesåmeget raad
som jeg –

 

Munchmuseet N 1443 bl. 1v

    Når Andrea sender gutterne
til Eidsvold for det så langt
fra sig så må hun ta
ansvaret – Jeg eller min søster
kan ingen omsorg ha

    Dertil er { … }jeg for sliten og for meget
optat –

    Der er jo andre af familien i
nærheten –

    At ikke der tas s …  privat lærer
til for de to familier 7 eller 8 barn
er uforklarli

    Ligeledes vet jeg all der er ingen
deroppe der sender børn så langt
væk