Munchmuseet, MM N 1429

MM N 1429, Munchmuseet. Datert 1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1429 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Det er ikke greit
med Andrea og det er best at være
fra hende da hun jo bare har et
maal at skaffe penger – Hun har moren og Dr. Kinck
at raadføre sig med –

    Hun er ikke { … }helt at stole på
med hensyn til hva hun sier –

    Hun sa til mig at Dr Holmboe
havde sagt at gutterne måtte
bo på Lillehammer – Jeg spurte
Dr Holmboe herom – Han lo
og sa at han blot havde sagt
at klimatet var godt for gutterne

    Det er noe helt annet.
    Han så osså at gutterne godt
kunde bo i Lofoten – Det sa
osså Dr. Skram i Trondhjem og doktoren

 

Munchmuseet N 1429 bl. 1v

Kabelvaag –
    Jeg vil ikke blande mig heri
da jeg får ansvaret – Men Andrea
må ta ansvaret og følgerne

    Nu kan jeg ikke betale nu
meget længer da jeg litet kan male –

    Andrea har leiet en villa i
Lillehammer og betaler med 200 kr med
elektricitet 2000 om året – Hun
kunde vel fåt en billigere leilighed
deroppe –

    Takk for brevet idag – Ja vi
må være årvågne med hende, hun
har vist hensynsløshet ofte

    Nu må man være forsiktig med
hva man sier da meget kan
forvrænges – Rygterne om at hun laver
foretninger kan jo være at Stenersen
har lånt hende penger. Hu

    H Det var heldigt at Du sa
mig hvem har sagt disse ting

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch

    { … }Du vet at {a}Andrea skrev til mig at Du havde skrevet
til hende at jeg var villig til at overtage gutterne

    Andrea dumper nok ned i Oslo når gutterne skal studere
i årevis