Munchmuseet, MM N 1400

MM N 1400, Munchmuseet. Datert 1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1400 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet. Det er kjedeligt at
øinene ennu ikke er bra –

    Jeg har været på Ramme en tid og
har havt god hvile der. Jeg reiser
str{ … }ax ned igjen – Jeg syntes sjøen gjorde
mig godt og var bra for min katarrh –

    Det vilde kanske osså være bra
for Dig etsteds ved sjøen – Der er mange
steder at reise { … }til – For Du kunde jo reise
til Hvidsten hos Bjølstad. Det eneste er
sladderen i B Hvidsten der er slem. Ligeså
i Aasgaardstrand – Om lyset og blinket f ved
sjøen er bra for Dig ved jeg ikke – { … }Du har jo
osså Hadeland – Du får spørge doctorene. \Men
det er vel unødigt
/

    Jeg skal få ordnet en livrente for de
5000 kr jeg har i Oslo Sparebank for Dig

 

Munchmuseet N 1400 bl. 1v

    Du vil af dem få circa 450 kr årlig så Du
i livrente i alt får 2450 kr. Med Dine
obligationer vil Du vil Du da ha 3000 kr
fast – Det gode ved livrenten er at
{ … }selv om alt om tiderne blir aldrig så
gale så vil Du beholde disse penger
Blir der gode tider for mig så kan
Du k få altid få extraforpleining

    Ellers blir de{ … }n årlige intægt den
samme – Det er trygheten som er det
gode –

    Jeg skal når jeg kommer hjem
tilbage fra Hvidsten igjen eller en af
dagene skrive til Dig hvordan Du skal
forholde Dig.

    
    Mange hilsener

    Din hengivne

    Edvard Munch

    
    P.S. Du finder nok tilsidst e{t}n
plads at bo på fast –