Munchmuseet, MM N 1397

MM N 1397, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1397 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Nu skal jeg prøve at få
sendt noen æbler – Det har været
et utroligt mas at få ordnet
med denne masse æbler der fort
væk raatner og så er det rotter.

    Jeg er nu bedre for den attak
af bronchit jeg havde i høst og
jeg håber at komme lidt i arbeide
Det er jo blit lite af de senere år –

    Jeg ser at dampskibet Hilda af
Sigerfjord
har tat op noen krigs-
forliste sømænd – mon det er Ellingsens
baat –

    Det er kunstforstandige mænd som
har ligt det store billede med tullipanerne
som Du sidst sendte mig –

    Det må da være hyggeli for Dig

 

Munchmuseet N 1397 bl. 1v

har fåt den nye virksomhet

    Ja tiderne blir værre og verre
og det er nok vigtigt at ta sig af
forskjelligt – Aker skal være lisså
risikabel som Oslo –

    Jeg er ræd for mine billeder
der vilde ødelægges ved en bombe –

    Det kan være heldigt at de fins
spredt i flere rum –

    Det vilde nok være bra at få
sendt de en del til ud på lannet


    
    Mange hilsener

    Din hengivne Edvard Munch