Munchmuseet, MM N 1387

MM N 1387, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1387, s. 1

    
    Kjære Inger


    Jeg la for { … }noen år siden
penger tilside for Eder –

    Disse {er}har jo desværre tapt
meget af si{ … }n værdi –

    Disse havde jeg tænkt var
heldi at sætte i et lidet hus
for jer – { … }Det er jo vanskeli
at få leiet – og så vilde
det jo være hyggeli at ha
sit eget – og så en liten have
at stelle med – Vi får se
os om efter sådant – Det afhænger

 

Munchmuseet N 1387, s. 2

om vi kan finde et sted
{ … }der ikke er for dyrt så det
lønner sig – { … }Vi får se os om
og så konferere herom –

    Jeg forhører mig på flere
steder –

    I har nok sendt mig
svært meget – det blir vel
tomt hos jer –

    Jeg har kommet mig
og jeg glæder mig til at
komme ud og hilse på jer
– Jeg har mege{t}n mas
med skatter så jeg næsten

 

Munchmuseet N 1387, s. 3

ikke kommer i arbeide
    Laura hører jeg trives –
og jeg syntes hun  …  ikke
burde længte så til byen –


    
    Mange hilsener til
Dig og tante –

    Din Edvard Munch