Munchmuseet, MM N 1385

MM N 1385, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1385 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det var risikoen ved 5 års leien
der gjorde mig lidt betænkelig – Der er så
mange fordeler ved Din leilighed at
det opveier prisen – Det var ikke leie …  nærmest foretning
dette    Jeg har måttet gjøre mig det
til en absolut regel at overveie nø{e}ie
hva jeg foretar mig specielt med hensyn
til foretninger – Ellers vilde jeg med min
natur været kommet op i al slags sager
og ruineret mig – Det var jo osså en ikke
uvigtig foretning dette – Nu tænker jeg Du
trives i her hvor Du har det så  … 
bra i så mange henseender – \og blir der så
er jo alt godt
/

    Vi skal senere se på hva skal gjøres
med Dine kontanter – Jeg trodde ikke Du havde
såmeget i banken – Det greier sig nok nu
og i tilfælde Du ikke vilde trives lod  … 
leiligheden sig nok gjøres i penge – {D}Jeg kan sælge
noget mer iår end  …  ellers det er de gode tider

 

Munchmuseet N 1385 bl. 1v

    Jeg tænker Arne får godt betalt i leie af båden
og han gjør nok foretninger – Han står nok
osså i forbindelse med broren der jo står godt
i det – Det er bra at det lysner for Andrea
og det vil jo lette mig – Vi får nok
ikke vite at det går bedre med dem


    
    Din hengivne
    Edvard Munch