Munchmuseet, MM N 1298

MM N 1298, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1298 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Andrea skriver og alt er storartet
Gutterne på ski i høifjeldet – Ja de
skal naturligvis osså dra langveis

    Jeg tænker at hun forstår hvor
godt hun har hat det i det deilige
Lofoten. Sigerfjord der svarer til
Aasgaardstrand hvor hun har eget
stort hus og hvor hun har dampbåddampbåd
og anden stor eiendom    Jeg tænker gutterne
glæder sig. Ja når man 2 gutter skal
i fire år bruge 20,000 kr forat ta
en examen som de for mange år siden
skulde tat deroppe og forat hvile sig ut
efter en sygdom så er det for storartet.

    Ja nu er det da så godt – Jeg har
fåt en slem erfaring til og jeg  …  kjenner
hende nu – Det er bare at holde
sig helt fra dem –

    
    Mange hilsener  Din hengivne Edvard Munch

    P.S. Ja vi får aldri vite hva Arne har tjent