Munchmuseet, MM N 1279

MM N 1279, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch
Filologisk kommentar: I dette brevet blander Edvard Munch fru Folkedal sammen med Anna Henrichsen (f. Dahl). For riktig person se: https://emunch.no/person.xhtml?id=pe2016

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1279 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    Jeg holdt netop på at gjøre
færdi et brev om noe af hvert da
jeg talte med arkitekt Bull – Han
havde set «Akerselven» h udstilt hos
en bokhandler og han var aldeles begeistret
for den – Det er som jeg sier. Den blir
mer og mer aktuel – Nu er den riktig
i skuddet skjønner jeg – Nu har Du
jo ikke fler igjen og nu skulde Du hat
den i bokform – Arkitekt Bull var osså
enig i at den burde være i bokform
men det behøver ikke være så
meget skrevet til den – Heller ikke
syns jeg Du behøvde at fotografere
flere. Den er så rikholdigt at det nu
bare bli gjentagelser – Du kunde jo ta

 

Munchmuseet N 1279 bl. 1v

et eller to fotografier de { … }af ingenieurens
værksted, siden han så gjerne vil det
men flere er helt unødvendig – Det blir
helt unødvendigt – Ellers er det glimrende
hva han skriver om Akerselven. Aldeles
nydeli skrevet og træffende –

    Er det ikke Folkedal han heter og er
han ikke søn af fru Folkedal der fik
fryseskabet?