Munchmuseet, MM N 1279

MM N 1279, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch
Filologisk kommentar: I dette brevet blander Edvard Munch fru Folkedal sammen med Anna Henrichsen (f. Dahl). For riktig person se: https://emunch.no/person.xhtml?id=pe2016

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1279 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1279 bl. 1v
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring