Munchmuseet, MM N 1204

MM N 1204, Munchmuseet. Datert 1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1204 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Det er klart at Du nu
først og fremst i lang tid holder
absolut ro – Du havde formegen
uro på Dig i disse år da Du
havde Øret og Øinene og betændelsen
at plages med – Det må have været
en stor lidelse for Dig og den er blit
i høi grad forværret ved uroen –

    Nu må Du ikke tænke på
leilighedsspørsmålet – Jeg skal imidlertid
forhøre mig efter leiligheder og jeg
mener det dog vilde være bedst en
god leilighed omkring Ullevold og
øvre Kirkeveien – Jeg kunde tænke mig
at Johanne kunde osså søge efter og

 

Munchmuseet N 1204 bl. 2r
    
2)


jeg vilde give hende hundrede kroner
forat søge – Hun kan jo ta det
roligt. Jeg tænkte da at jeg
og hun kunde gjøre alt færdigt
så Du kunde ta ind der – {D}Hvis Du
ikke liker Dig der så kan jo flyttes
eller Du kan til Sommeren ta ut
til Modum bad – Der et er stedet
for Dig som sommerophold – Du
skulde været der før – \Sø og kyst var galt/

    Så skal jeg osså så småt
tænke på Ake a om ikke tiden
var inde til at la Akerselven
komme ut – nyt udstyr og
med ganske liten text. \Akerselven blir aldrig forældet./

    Alt dette må Du ikke bry Dig med
men blot { … }‹få› ro indtil Du er helt
ovenpå

 

Munchmuseet N 1204 bl. 2v
    
3


    Det er jo nu bra med
Andrea og hennes søn børn –
Hun må jo ha sit på
det tørre sålænge jeg sender
som hidentil – Arne Ellingsen
og hans velstående slægt kan
da ikke overlade al omsorg
for Arne Ellingsens familie til
mi moderslægten –

    Der er gode tider nu –
Det har været mig en
glæde at se hvordan hævelsen
stadig  …  minker – Det er deili
at ta en tur ut i Bærum
men jeg syns det er generet
at gå mellem de mange mennesker

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch