Munchmuseet, MM N 1185

MM N 1185, Munchmuseet. Datert 1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1185 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Det er leit med gigten – Kan Du
ikke ta noen bad med furunålsextrakt
i    Du får det på  …  apotheket
Du bør holde sengen en halv time efter

    Det er fugtigt overalt nu i denne
regnfulde tid. Smestad er et tørt
og sundt sted – Om det er heldi netop
nu i mørketiden at reise til Hadeland
hvor Du ingen bekjendte har skal jeg
udtale mig om – Du må vel forstå det

    Kjød indeholder et giftstof og det
forårsager gigt – Jeg kan ikke si hvor
vegetarianføde har været bra for mig og
hvor storartet det smager – Det måtte
kunne more Dig efter kogebogen at
lave de mange lækre retter – Øl og spiri-
tuosa skaffer osså gigt

 

Munchmuseet N 1185 bl. 1v

Det h var heldi jeg tog ordentlig fat
på det økonomiske – Denne Ekely der er
så opskryt er e{t}n meget lidet anvendeligt
tomteeiendom – Det vil kanske om 20 år
bli noget – Nu er det et ganske ubetydeligt
lån jeg kan vinde ud af det. Det er det
elendige kloakvæsen – Det er godt at den
vigtige Laura får det at vide og andre.

    Når jeg får ordnet mig vil jeg få nok
om ikke meget – Men mange penge
er der liden glæde af – Det var da
enestående heldi at jeg ikke blev bundet
fra Nordlandsfolket

    Når det blir lidt bedre med penger
vil det være hyggeligt at gi dem en liten
foræring – Jeg sender guttene og Andrea lidt
til Jul –

    G Rigtig god bedring
    Takk for brevet jeg netop fik – Det glæder
mig at Du har funnet en bra hushjælp
det er det absolut rigtigste for Dig

    
    Mange hilsener Din hengivne
    Edvard Munch

    
    P.S. Jeg tror Du havde sparet Dig for meget hvis
Du havde tat en vegetariansk diæt –