Munchmuseet, MM N 1103

MM N 1103, Munchmuseet. Datert 1901. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1103, s. 1
    
    Kjære Inger!
 Hvis Du
er i Byen vil Du da gjøre
mig den Tjeneste at gå op
til i den geografiske Opmaaling
hvor mine Kobberplader til
Raderingerne er opbevarede –

    Du må bede Dem sende
mig dem på hurtigste Måde
altså \pr./ Ilgods til følgende
adresse:
    Angerer, Ku Kunstanstalt
    Druckerei für Kupfersti{ … }ck
    Wasserthorstrasse 50
    Berlin

 

Munchmuseet N 1103, s. 2

    Det er lidt vanskeligt at
finde frem. Du må
spørge Dig frem efter den
der har trygt mine
Raderinger. Jeg har glemt
hans Navn. Udgiften med
Forsendelsen, Indpakning
og så videre be{ … }tales her
af Angerer

    Jeg har nu Atelier her –
    
    Glædelig jul og Hilsen til
Tante –

    Din Edvard Munch

    Skulde Manden ikke
være tilstede i Julen –
må Du se at få det gjort

 

Munchmuseet N 1103, s. 3

såsnart Ferien er forbi –
jeg skulde nemlig have
sendt en Del Gravurer
til en International
Udstilling i Rom – og der
håber jeg at sælge –

    Jeg ser at et Billede
af mig tilhørende Schou
er ødelagt på Reisen
hjem – jeg håber at vinde
Mynt på ulykken