Munchmuseet, MM N 1053

MM N 1053, Munchmuseet. Datert 1928–1931. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1053 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Jeg glemte
at skrive at Du må
ta alle pengene og
ikke lægge noget tilside
Jeg har nu penger nok.

    Jeg syns jeg kommer mig
her og Jeg blir her til
jeg føler mig nogenlunde
sikker på ikke at få tilbage-
fald.–

    Hils Inger

    Din heng. Edv. Munch

    Jeg tænker at kunne sende
flere penger snart –