Munchmuseet, MM N 1031

MM N 1031, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1031, s. 1
    
    Kjære tante


    Tak for brevene {jeg}fra
Dig og Inger

    Jeg glæder mig meget
til Pakken som er
kommet – og som jeg
skal have i morgen sa
Husholdersken –

 

Munchmuseet N 1031, s. 2

    Jeg sendte idag et Par Bøger
som i Tilfælde kan
byttes hos Cappelen

    Jeg ved ikke om Du heller
vilde have en Bog om
Napoleon den III end Scotts
Bog –

    
    En glædelig Jul til
Eder begge

    Din hengivne
    Edvard Munch