Munchmuseet, MM N 982

MM N 982, Munchmuseet. Datert 25.9.1914 . Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 982 bl. 1r

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand

 

Munchmuseet N 982 bl. 1v

    
    Kjære tante


    Jeg skulde have
skrevet – men
har havt så
svært meget at

bestille med en
{s}Sending værdifulde
Kobberplader { … }som jeg
har faaet { … }hjemsendt
fra Tyskland – Det
var svært vanskeligt

    Skriver strax
    
    Hilsen til I  {d}Din E Munch

    Jeg har nu faaet op Ingers Gardi{ … }ner, {der}som
                  pr{ … }yder svært