Munchmuseet, MM N 966

MM N 966, Munchmuseet. Datert 1911. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 966 bl. 1v
    
    Kjære tante.
 Tak for
Brevet – Jeg faar nu
mindre at bestille
Jeg Om jeg end har
det store Universitetsbillede
at gjøre færdi –

 

Munchmuseet N 966 bl. 1r

    Jeg haaber da snart at
kunne ta mod Eder
i Hvidsten – hvor det
nu er meget vakkert

    – Har {i}I Brug for
Høns og Ænder?

    
    Mange hilsner til Dig ‹og› ‹I.  Din E M

 

Munchmuseet N 966 bl. 2r

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand