Munchmuseet, MM N 960

MM N 960, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 960 bl. 1r
    
    Kjære tante!
 Det var kjedeligt
at jeg ikke kunde besøge Eder
da jeg var i Kristiania – Vi
får se at arangere en Tur
snarest – Jeg skal male et
Portræt i Christiansand så
jeg først må reise did – det
tar vel 14 Dage – Så får vi
enten træffes i Moss eller i

 

Munchmuseet N 960 bl. 1v

Horten – Jeg sender nogle
hundrede Kroner som I.
kan lægge tilside – Det er
bedst at I faar mens jeg
har – Det var morsomt
at se mit Hus igjen –

    
    { … }De bedste Ønske til Din
Fødselsdag – og Hilsen til alle

    Din Edvard Munch –