Munchmuseet, MM N 900

MM N 900, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 900, s. 1

    
    Kjære Tante


    Jeg er et Par Dage i
Berlin hvor jeg gjør Udkast
før et Berlinertheater – til
et Par Ibsenforestillinger.

    Jeg får jævnlig Bestillinger
så det er annet end
at gå på Sulteføde i
Norge { … }hvor { … }man atpå får
Skjældsord – Skjældsord på
tørt Brød – Jeg skal
sende Eder nogle Penger

 

Munchmuseet N 900, s. 2

snart igjen – Jeg betaler
forøvrigt af på Huset så
det snart blir Gjældfrit –

    Jeg har omtrent ikke
snakket Norsk på snart
et År – Når jeg ser
en Nordmand på en Cafe
her har jeg altid Følelsen
af at det er en F{j}iende –
det er intet at gjøre ved –

    Jeg sender i al Hast
disse Linier idag – jeg
reiser imorgen tilbage

 

Munchmuseet N 900, s. 3

til Kösen hvor jeg
vel bliver udover Vinteren –

    
    Min Hilsen til Inger
    Din hengivne


    Edvard Munch


    Adr. Bad Kösen
    Thüringen.