Munchmuseet, MM N 880

MM N 880, Munchmuseet. Datert 30.10.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 880, s. 1
    Aasgaardstrand {1}30-10-04


    Kjære Tante
 Tak for det udmærkede
Fotografi – Jeg var i Horten
da Jordskjælvet kom – jeg lå
i anden Etage på et Hotel
endnu tilsengs, da jeg kom
fra Byen – Jeg syntes Sengen
med engang begyndte at seile
– { … }det { … }er vanskeligt at forklare
alle de mærkelige Fornemmelser
eftersom  …  Bevægelsen tiltog –
men jeg kom da ud af Sengen
i en Fart og da der så kommer
et Stød der med Susen og
Brag i alle Bjælker – troede
jeg Huset skulde ramle og

 

Munchmuseet N 880, s. 2

holdt på at fare ud halvt
påklædt – imidlertid fortsætter
jeg at klæ mig på – {p}På Taget
hører jeg Rammel af nedfaldende
Sten og jeg så ud af Vinduet
i den T{ … }ro at det var { … }en
forfærdeligt Orkan – Søen
er imidlertid stille – En
Hund hyler som besat –
endelig er jeg i Klæderne
og da var alt over –
Som {a}Allesteds var Byen
i Bevægelse – jeg ‹sadserte›
til { … }Aasgaardstrand – og
{ … }overalt var Piber faldt
ned – Her i Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 880, s. 3

tror selvfølgelig alle
Mennesker de{ … }n sidste
Dag vil komme –

    Udstillingen er i Pressen
dennegang godt modtaget
– men de tør vel ikke annet
efte{ … }r Udlandets Dom –

    Imidlertid er {b}Besøget
dårligere nu da Folk
forstår at det er en god
Udstilling – og Salg blir
der ikke noget af. Heldigvis
{behøver}er jeg ikke afhængig af
Kristiania – Jeg kommer
snart ud –

    
    Med hilsen til Inger
    Din hengivne Edv. Munch

 

Munchmuseet N 880, s. 4