Munchmuseet, MM N 801

MM N 801, Munchmuseet. Datert 1892–1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 801, s. 1

    
    Kjære tante


    Jeg har havt så meget at
gjøre at jeg ikke har fået
ro til at skrive – Tak for brevene
{ … }og {jeg}gratulationerne i anledning
min fødselsdag. – Nu har jeg
da atter åbnet udstillingen
som Du kanske { … }allerede
har seet af aviserne – Det
tegner nokså godt – { … }150 mennesker
om dagen men så er der store
udgifter, ihvertfald tjener jeg
noget –

 

Munchmuseet N 801, s. 2

    Derefter sender jeg vel
billederne til Kjøbenhavn
hvor jeg { … }vel tjener mere –
Je{ … }g finder meget vel
hernede    klimaet er langt
behageligere end i Kristiania
og i Frankrige – og har en
hel del bekjendte – Min Udstilling
er i en af de flotteste gårde
i det bedste strøg – og de{ … }n
er { … }anderledes udstyret end
min udstilling i Tostrups
gård
– tæpper og sofaer –

    Ja jeg gad vide hvorlænge
jeg blir her – her er jo et
centrum og det vilde visst

 

Munchmuseet N 801, s. 3

være heldigt for mig at
slå mig ned her –

    Der har allerede været 3
bud på billeder af mig
– kan { … }hænde jeg får solgt osså –
Nu tænker jeg snart at kunne
sende det jeg skylder { … }dere –
Det kunne { … }Jeg har nu begyndt
at arbeide hernede – jeg har jo
nu fået penger til malersager –

    – Det må bli deiligt at
flytte fra Landhandleriet nu
efter ildebranden – har dere
set dere om efter h{ … }us{ … }?

    
    Glædelig nytår til allesammen
og hils Laura

    Din heng. E. Munch