Munchmuseet, MM N 782

MM N 782, Munchmuseet. Datert 1892. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 782 bl. 1r

    
    Kjære tante –


    Tak for de tilsendte
penge – Jeg havde tænkt
ikke at bruge dem – { … }og
sende dem tilbake – {m}da jeg
bor så billigt hos Skredsvig
men det er vel bedst jeg
beholder dem nu jeg har dem –
jeg det var jo kjedeligt at
måtte låne av Skredsvigs
Men kan du nu osså
ud undvære dem? –  … 
{I}Når jeg kommer hjem blir
det mig let at betale dem
til{ … }bage strax –