Munchmuseet, MM N 585

MM N 585, Munchmuseet. Datert 1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 585, s. 1

    Han stod ved havegjæret – tænkte lidt over
hva han skulle si – når han kom ind – Skulle
han gå ind den nærmeste eller den borteste grinden
han valgte den nærmeste så behøvet han
ikke gå forbi vinduerne

    Han gik langs huset mod gårdsrummet
gik op altantrappen tramped lidt hårdt i
trinnene –

    Han så noen reise derinde ved vinduet – Det var
og
fru Heiberg Kommentar kom strax efter smilende mod ham

    – ha Han strøg hatten a og hun rakte \trykkede/
frem en halvnøgen arm og trykkede ham hjertelig
i hånden

    Hvor de er snurig – sa hun og og med en
liden latter – de hvorfor gik de ikke lige ind –

    Kom så – la os gå ind i stuen – ska jeg vise
dem mine rariteter.

    Hun gik foran – han fulgte hende i hælene
– han så på den fyldige okkergule nakken –
– på en fold som dannet sig en fold sig når hun vendte
hodet og så på ham over den skuld{ … }eren

    Hun for omkring og pegte og viste ham
malerier omkring – { … }Det maleriet er yndigt ikke
sandt
– godt i farven –

    Hun myste og så på det som malerne gjorde

 

Munchmuseet N 585, s. 2

    Osså udsigten «for yndigt ikke sandt.»
Se den farven over åsene – der borte – yndigt
Jeg skjønner mig på det sa hun – jeg
har vær{e}t så meget sammen me malere

    Aa de må ikke – han var kommen
til at se ned i noen papirer
ved boret – Hun hadde hurtigt
grebet d{ … }em dem –

    Jeg skriver til Bentsen Kommentar
Han husket på at m{ … }an hadde
har snakket så meget om de to i byen at de
stod i forhold til hverandre –

    Aa så fortalte hun at hun så ugeneret at hun
{ … }skrev til ham –

    Jeg har kjendt ham fra barn ser de – Vi
har altid vært goe venner –

Jeg har likt ham svært godt
Han er lidt br{ … }utal sa Brandt Kommentar
Ja netop
Jeg blir så let kje folk sa hun efter en
stund –

    {H}Hun så ud a vinduet maven mod boret

 

Munchmuseet N 585, s. 3

begge hænderne i ho bæltet rundt
livet –

    Det røde tricotliv sluttet trangt om de runde
arme
hendes legeme

    Brandt Kommentar så på hende
    Brandt Kommentar så på hende
    Armene var runde og halvt nøgne –
det røde liv tricotliv var skåret stærkt ud –
og så {man}han så den brede nøgne okker{ … }gule
hal{v}s    Han likte ikke rigtig munden
– den { … }var så bre og fremstående – Åsså var
næsen for stor

    Brandt Kommentar hadde forestillet sig Cleopatra Kommentar
slig

    Han { … }hadde en følelse af noget
    Det var noget a en n{ … }aken kvinne
ved hende – dette røe tricot som var
{s}viste hele alle hennes former

    Brandt Kommentar hadde forestilt sig Cleopatra Kommentar
sån.

    Hun så på ham over skuldren som
hun op mod kinden – og smilte lidt

    Hvor morsomt det er det bæltet de har der
sa Brandt Kommentar lidt forlegen –

    Hun trak bæltet nedover maven og viste ham
spænden – han så på den
Den er gammel sa han forat si no han følte armen
hennes i nærhede af hans kind

 

Munchmuseet N 585, s. 4

    Ja den er gammel sa hun
    Aa her ser de erindringer folk jeg har
kjendt – Hun holdt uhrkjedet op mod
ham der hang en hel del mynter og sølvsager

    Den har jeg fåt af Bentsen Kommentar og den af
komponist Lassen

    Hvor pent sa Brandt Kommentar
    De bøiende bøi{t}et hodene ned begge to
og kikket på sagerne –
Brandt Kommentar følte Deres fingre

    Han følte sine brændes {h}af hendes