Munchmuseet, MM N 525

MM N 525, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 525 bl. 1r

     … 
    Ach det  …  er forskreklicht – de er så syk
og tror nicht på gud – eller wah – gjør de det
vel nicht –

    Nei –  …  jeg der  …   …  religionen generer mig ikke
længer – men

    Ach nei – det er doch forunderlich – gud er god
og så skal han dog pine en –

    Ja sa Brandt Kommentar jeg skjønner ikke noen kan
tro det – { … }har man gjort noe galt synes jeg
man h lider nok for det her –

    Man kan  …  ikke {h}få det værre selv om
 …   … 
om det var noe etterpå da –
men er de alligevel ikke ‹noge› virkeli ræd


    – Nei ikke nu – da jeg var mindre og
lå for døden – da var jeg så ræd jeg
skulde komme til helvete – at jeg skulde
pines evigt – jeg sk min far læste op ‹a›
de trøsteren – tror du skal du bli ‹forsonetsalig
– men tror du ikke – skal du fortabes –
 …  synes jeg at jeg ikke kunne tro – og
bloe styrtet a min mun – jeg trode jeg
‹skulde› nu – ikke om en tid – men strax i { … }næste
øieblik – da had‹de› jeg rædsel for at dø –

    – ‹Ach› { … }ja – ofte har jeg samme rare tanken
– hvorfor er ‹vel› vi til – hvorfor er det mig
som har er mor ‹til› Petra Kommentar

 

Munchmuseet N 525 bl. 1v

    – { … } …  Palle Kommentar var ‹doch›  … 
    Er det ikke forfærlich sa hun etter
en tid – med er det ikke forfærlich mit
den Pallen Kommentar

    Jeg synes så synd på din Emile Kommentar – og
hvordan kan hun doch holle a den
Karl Kommentar som er så gr{ … }ov – forfærlich – grov –
– hun sier hun holler slik a ham –
{ … }Ja det er forfærlich –
Hun kom her ned – da var det sån glæde

    (Hvordan kan tænke på giftermål – når du
er så syk – –