Emilie

Antakelig en eller to litterære figurer, hvorav en av dem antakelig er basert på en prostituert i Kristiania.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 525, bl. 1v
MM N 636, s. 2
MM T 2761, bl. 36v