Karlemann / Karl

Litterær figur antakelig basert på barnet Edvard Munch.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3670, s. 2
MM N 3670, s. 3
MM N 3670, s. 3
MM N 154, s. 1
MM N 154, s. 1
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 479, s. 1
MM N 479, s. 1
MM N 479, s. 1
MM N 479, s. 2
MM N 479, s. 3
MM N 525, bl. 1v
MM N 662, s. 3
MM T 2761, bl. 2v
MM T 2761, bl. 6r
MM T 2771, bl. 2v
MM T 2771, bl. 3v
MM T 2771, bl. 55r