Munchmuseet, MM N 495

MM N 495, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 495, s. 1

    Det gir jo Anledning
til Betraktninger
– {H … }Jeg paastår jo
at { … }Kohg ikke har
Ret til det eller
ikke at bytte det med
Dig – Og hvis Krohg
havde hat det kunde
han ikke ha undslået
sig for en Overenskomst
med mig –
Hvis det sælges til
Galleriet for en stor Sum
vil det gå pecuniært

 

Munchmuseet N 495, s. 2

udover mig – da eller
{ … }det går af på eventuel
‹Kjøb› af mig senere
– Hvis altså en stor
Sum betales burde jeg
vel have Ret til
Deltagelse – Dette er
jo alminnelige Bemærk
ninger – {v}og vi blir nok
enige –

    – Først er det for mig
jo at redde Billede –
og det er jo rimeligere
at jeg helst har det i
Galleriet – hvor det
selvfølgelig for Tiderne

 

Munchmuseet N 495, s. 3

har mer Sikkerhed –
    – Forresten er der jo ingen
jeg heller vil havt det
end hos Dig –

    – {A}I Tilfælde Salg
skal Du få igjen af
mig et efter rimelig
Skjøn da Du har jo
nok at vælge mellem
og så som sagt jeg
vil gjerne ha det hos
Dig og det vil da bli
der fast – uden senere
Salg