Munchmuseet, MM N 425

MM N 425, Munchmuseet. Datert 1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 425, s. 1

    Det var pudsigt at se
de to portrætters tidsbestemmelse
sat til før og efter 1905 – En
liten historisk sketsch – !

    Det var end mer pudsigt da
jeg netop holdt på at kartlægge

    Det ene er malt hos dr. Linde
da jeg kom vinge en smule
vingeskudt på sjæl og legeme fra
fædrelannet i 1902 – Det annet
er malt omkring 19015 i Oslo
da Aulabillederne Kommentar var færdigmalt
og refuceret –

    End mere pudsigt var det
da jeg netop holdt på med

 

Munchmuseet N 425, s. 2

    Jeg havde
blot fiender
i Norge

 

Munchmuseet N 425, s. 3

at kartlægge for min dagbog
årene 1902–1905 til Klinikken
Fra den tid er der skumlere i virksomhet
{ … }Efter mine de store hæders-
bevisninger på min fødselsdag
sa jeg til { … }en ven: Ja det
er storartet men nu kommer
skumlerne.

    Jeg gjorde osså i de dage jagt
fik osså for en måned si{ … }den i de dage tat flere
ved vingebenet og en af hoved-
mændene glemmer vist ikke den dag
hvordan da han hjemme hos mig
måtte krype til korset.

    ‹Salig› Karstens behandling afstraffelse var
af mig var i erindring hans
erindring

    { … }D Gud som
    Jeg trives v{ … }el i mit
frivillige ‹exil› – og vil så leve
Jeg får nu gjort lidt – Det er jo

 

Munchmuseet N 425, s. 4

forresten bare det samme
Ibsen gjorde – Han havde
blot indpansret mig sig med
ordenerne så han som et
 …  bevægelse forat kunde
færdes blandt skumlere
og  … 
folket