Munchmuseet, MM N 377

MM N 377, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 377 bl. 1r

    Jeg hjalp Det var for circa 10 år siden gutten til Meidel 1 mnd
1500 kr til sanatorium – desværre forsent
Et år efter 1500 kr til søsteren – hun kom sig.
Jeg hørte at det stod dårligt til med
Andrea og familie og på Grand spurte jeg
Victor Mogens om hvordan det var
Victor Moge{ … }ns forklarte harskt i fleres
påhør at det var den rene nød deroppe
og at de havde intet at leve for –
Jeg spurte min advokat og han forhørte
sig deroppe – Han sa at jeg ikke måtte
hjælpe da det intet nyttet – De levet over ævne
Jeg sendte alligevel 2000 kr – Det gik til
at bygge et fjeldhus –

    Så fik jeg høre at Arne havde dannet
et dampskibsselskab til st …  med 100,000 kr Kapital –
Dette levet han for i noen år til det røg –
Adv. Corneliussen siger at brødrene havde

 

Munchmuseet N 377 bl. 1v

fåt en arv –
    Det havde været bedre om de havde brugt
pengene til børnenes opdragelse –
Under dette fik jeg en anmodning af Andrea
om at hjælpe hjælpe hende med
noen hundrede kroner til at ta
jordmorskole – Det blev til 5000 kr bortkastet

    Andrea fortæller mig da at de ikke led
nød havde bil og hva de trængte –
Imidlertid havde Kaarbø været hos
mig – Han fraraadet mig at hjælpe
Andrea    sa at ingen led nød i Lofoten
og at det var noe tøv at gutterne skulde
ta artium –

    I et brev senere sier han at
det står bra til på Sigerfjord – Han
spør om han skulde si fra hvis det
kom noe alvorligt på – Jeg får flere brev
hvor han sier alt vel på Sigerfjord – Da
la de begge planer – Jeg havde sendt 700 kr
der ikke blev takket for – Nei kuppet
skulde laves – Jeg forstod det slig at
alt var vel deroppe – Ellers havde jeg sendt flere penger