Munchmuseet, MM N 315

MM N 315, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 315 bl. 1r

     Kan der blive en virkelig vægkunst i stort
som i Michel Angelos og  …  Tintorettos dage?

    Kan den atter gribe {s}folket som i hine
dage? – Eller kan den strides om og kjæmpes
om og virke som det lille format { … }‹i›
de si sidste århundreder har har været
stridet om og har virket –

    Uten det blir der ingen virkeli
stor vægkunst –

    Uten d Tidens religion – det vil si
tidens sjæleliv må gjenspeiles –

    De{t}r må ikke blot være prydkunst
Dette ord har ødelagt meget
– Kunsten begynte som prydkunst
sier man –

    Det er løgn –
    Man fortalte sin historie – man
k meddelte sin gudetro i sten og på
vægflader –

    Jeg Jeg tror muligens denne absurditet
er skyld i at der vanskeli kommer
en stor vægkunst i vore dage –

    Kunstneren ‹jo› give det sin hele sjæl
– det må være tidens billede –
da griber den osså –

    Blir det bare til tom pryd – så blir det bare
 …  pryd – og Ennu blot til lyst sier man
om  … 

    Jeg mener at vægkunst med store flader er for alle
kan de svære Staffelibilleder blir i regelen bortgjemt på en væg
‹tilgjængeli› for få –

    Det er en hv Jeg maler altså staffelibilleder og
vægbilleder – Der er en hvis strid mellem dem!
– Se Michelangelos glatmalte oliemalerier – ligeledes Rafaels
og se { … }de samme maleres lite sødladne store vægbilder

    Rafaels og Michelangelos vægmalerier var ikke prydkunst

 

Munchmuseet N 315 bl. 1v

    Jeg har prøvet ved siden af mit stafeli
maleri at kunne skape en vægkunst
for vor tid –

    Det er  …  derfor noget jeg har følelsen
af skal bygges op – Derfor experimenterer
jeg meget –

    Det er derfor ikke så let at opfylde
ønsker om at sende reproduktioner
Det jeg holder på med er ikke ferdigt
– Jeg har jo malt Lindefrisen – Reinhardtfrisen
– Aulabillederne Kommentar – Så er der de jeg holder
p med –

    { … }Ønsket de noget af de ovennævnte
tidligere arbeider? –
Jeg mener at Aulabillederne Kommentar i virkelighed
ikke er helt færdige – Delvis experiment
Jeg vilde gjerne vide når artikelen
skrives { … }skal komme hvem der
skriver den og om andre Norske malere
er med –

    Jeg vet {k}godt at Deres blad tidli
v var mig imøtekommende – Jeg vilde
derfor gjerne imøtekomme Dem – hvis det
er mig muli – Jeg har i årevis  … 
holdt din Kunst og { … }var ven af mig ‹ligeledes›
i 30 år har jeg