Munchmuseet, MM N 309

MM N 309, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 309 bl. 1r

Jeg har aldrig været optat af Renoir og vi er helt
forskjellige naturer

    Jeg har hørt det før. Jeg forstår det endelig
nu – Renoir gnier farven og malermidlet ind i
lærredet s{ … }å det virker som lasur –

    Dette kan enhver overbevise sig om at jeg har
gjort siden jeg  …  var i tyveårsalderen – mange
år før jeg vidste om  …  Renoirs existens.

    Exempel: Portrattet af Jensen JellLudvig Meyer
– Min søster der hænger hjemme hos mig og mange
andre.

    Når En vigtigper af an amerikanerinde eller andre der
{ … }har set lidt af moderne kunst og så især Cezannes, Van Goghs
og Renoirs vil let ta det tidsbeslægtede som tegn på efteraping

    Det stod noget merkeligt i Kunst og Kultur min
omkring tiden for min 70 års dag der osså var værd
at snakke lidt om og som nok kunde ha med
løgnkampagnen at gjøre –  …   …   … 

    Jeg har varet meget { … }ussel den senere tid men
er vel nu noe bedre – Men jeg tror ikke det er heldigt
at jeg besøker Dig – Det får bli til lidt senere hvis
jeg blir så bra –

    En herlig rhinskvin fra Thomas Olsen 21. årgang
venter Dig

    Jeg { … }har de sidste dage ved 5½ tiden om morgenen vovet mig ud på landeveien
her og optat de spadserture jeg er vandt til og som altid har stivet
mig op – Jeg risikerer da ikke at bli chikaneret af stedets
ungdom der jo osså nå er borte – Det er første gang på 8 år og det har hjulpet mig