Munchmuseet, MM N 284

MM N 284, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 284 bl. 1r

    Jeg holdt på med    Aulabillederne Kommentar
i {5}4 år – bygget flere skur og friluftsatelierer
på de forskjellige steder jeg bodde
– Jeg lod det bedste lærred komme fra
Holland og brugte da Windsor Newtons
farver – Det blev pr prøvet og tat og op og ned
hundrede af gange

    Det blev svære utgifter
    Til sammenligning kan fortælles at
bare nedtagningen rens{ … }ning og ferniseringen af billederne
kom Universitetet på 10,000 kr –
Jeg fik 80,000    Udgifterne havde vel
været over { … }det halve – Dertil kom a{ … }t til
utgifterne va havde jeg brugt mine egne
penger med førkrigsværdi –
Medens jeg blev en fik honoraret efter
efterkrigsværdi –

    { … }Det var nokså trykkende under arbeidet
at jeg aldri vidste om billederne blev
antat eller ikke – Først da de efter fire
år blev ophængt blev de motagne J
 …  Jeg havde måttet Alle utgifter
måtte jeg betale af egne penger.

 

Munchmuseet N 284 bl. 1v

    Det har neddæmpet min arbeidslyst
den følelsen jeg fik  …  fra så mange
hold at det var noget helt urimeli
dette fra f …  det at jeg benyttet endel
penger jeg havde tjent få{ … }t skrabt sammen
til at studere videre den monumental kunst
jeg sålænge havde experimenteret med –

    Det var så mange der lot mig føle det
meningsløse i at jeg efter at have udført
{a}Aulabillederne Kommentar kanske de største dek monumental
arbeider Europa – at jeg at jeg f følte
trang til at uddype og fortsætte de vundne
erfaringer –

    Det var mig vanskelig at begribe med
min fattige forstand at jeg ikke skulde
ha lov til at bruge et par hundrede tusind
selvtjente penger til at udføre et livsværk
der var livsfrisen der var halvfærdi et halvt
snes år før {v}Vigelands fontæne der er
omtrent samme ide – og som vel vil
koste kommunen 30 millioner –

    (Det er forresten så sin sag med disse
foræringer – man  …  behøver altså blot at
forære staten sit arb sine værker så må staten
til hans egen forlystelse ‹for vi får intet som bydes han› 20 mili …