Munchmuseet, MM N 272

MM N 272, Munchmuseet. Datert 1941–1942. Brevutkast til Odd Hølaas.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 272 bl. 1r

    Jeg takker Dem hjertelig for at De
sendte mig {d}Deres y{ … }pperlige bok om Kittelsen

    Jeg skal gi Dem en liten o{ … }plysning om tilblivelsen
af troldet på Karl Johan Kommentar

    Kit Vi sad en deili lys nat på min
veranda ved bun på Nordstrand – Bundefjorden
lå { … }utenfor os – ud  … 

    Det var vel  …  i begynnelsen af nitiårene
Han var hadde været i Nordland og var optat
af intrykkene {h}derfra – Især det vilde hav

    Jeg viste ham mit netop fuldførte
billede af musikken på Karl Johan – Det
musikken kommer nedover gaten – Storthinget i
baggrunden – Folk går tæt på den ene side
solsiden – Billedet er ofte gjengit og var lang tid i Nationalgalleriet i B

    Vi skal male et billede sammen
sa jeg – Jeg maler Karl Johansgade og landskabet
Du maler troldet –

    Det gjør vi sa han meget begeistret herfor
Jeg hørte ikke mer fra ham før jeg enn dette
Nu ser jeg han har ‹glemt› det selv ‹ale›