troldet på Karl Johan

Theodor Kittelsens tegning.

Theodor Kittelsen, Stortrollet på Karl Johan (1892)

Theodor Kittelsen, Stortrollet på Karl Johan (1892)

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 272, bl. 1r