Munchmuseet, MM N 228

MM N 228, Munchmuseet. Datert 1901–1904. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 228 bl. 1r

    
    Med Gude og Tidemand uddøde den
Norske Kunst

    {E … }For { … }omtrent 20 år siden syntes den at
blomstre – men det var fordi Frits Thaulow
var rig og smuk og Kristian Krohg havde langt
Skjæg og kunde reise i Landauer udover
Drammensveien –

    Da Kristiania opdaget at Malerne
virkelig kunde være fattige og sogar
kunde se forkomne ud tabte interessen sig

    – {Digtere}For Konserter og Theatre for
Digtere og Gjøglere har Kristiania
By stor Respekt – At være en god
Arkitekt og en god Maler eller Billedhugger
ansees ikke for fint –