Munchmuseet, MM N 184

MM N 184, Munchmuseet. Datert 1911–1913. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 184, s. 1

    N{ … }aar Inger Du og Inger
har tat den lile Tur til
Trondhjem eller Bergen
– og så kanske Inger
tar en kort liden Tur
til Kjøbenhavn og hører
på Musik –
vil det friske hende
så { … }op at hun
forstaar ser ganske anderledes
klart – og {er}dette er det
rimeligste af Verden
hvad jeg venter af Inger
at hun selv {a}virkelig alvorli
anstrænger sig forat forat komme
til Overensstemmelse med mig –

og at { … }det har været umuligt {at}for mig at
sammarbeide me hende – når hverken hun  …   …  eller ‹taaler›

 …   …  på de strenge  …  Ord jeg nu lar falde