Munchmuseet, MM N 150

MM N 150, Munchmuseet. Datert 1936–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 150 bl. 1r

    Det er som De siger – I de 8 års {a}stadige
arbeide med Aula dekorationerne Kommentar med de utallige
studier (4 sæt, {a}Aula Kommentar ‹studier›) blev jeg ikke udtrættet
tværtimod – Ved Jeg kunde med friske kræfter
fortsat med Alma mater – og jeg gjorde flere
forsøg på at få gøre det men jeg fik ingen
tilslutning –

    Under arbeidet med Aula billederne Kommentar
følte jeg det jeg aldri tidligere følte – at bæres
af arbeidet – at få kræfter under arbeidet at
få luft under vingerne –

    Jeg følte som jeg var kommet i det havn
til en sfære jeg ante –

    Derfor er mine senere arbeider med
vægmalDet var en slem ting { … }at
blive uddrævet stødt ned på dette plan
og ikke kunnet udnytte mine lærdomme –

    Jeg skal villig indrømme at der ikke
fan{ … }dtes så let  …  s stort lokale (og det
måtte være af samme format)

    Men hva er ikke ødslet på Vigeland
– Kunde ikke blot en ⅟₅₀ del være ofret
fra {d}at jeg fik

    Side 63
 … 
 … 
si  …   … 
 … 


    37
89
 …   … 
Aasgaardstrand


side 35 { … } …  ‹styrt› forholdsvis liten
følelse for (i stedet for overhode)

Rammer
ikke
selskapelighet

Kollmann
    Side 38  … 
studerer  …  ‹samt› Side 10
i stedet for
 …  Selvportrett Weimar

Kunstens gudinne har
jeg vært tro, derfor er
hun ennu ved min side

 

Munchmuseet N 150 bl. 1v

    Mine senere 20 års arbeide kan opfattes
på en opslitende næsten frygteli kamp { … }forat
udt udnytte hva jeg lærte og ‹prøve› på at
kunne atter nå det tapte plateau

    – Derfor mine så kritiserte og misundte
2 Eiendomme Ekely og Nedre Ramme med
sine frie atelierer –

    – Her har jeg prøvet at holde min kunst
gj …  i ‹niveauet› –

    Men selv jeg man tålte ikke jeg
ikke brugte et par hundrede tusend kr
jeg selv havde tjent til at bygge disse
træatelierer – for de