Munchmuseet, MM N 85

MM N 85, Munchmuseet. Datert 1904. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 85, s. 1

    og den Norske og Danske
Presse  … 

    I anledning de sidste
Der h Dages Hændelser –
\spesielt ‹Pressens Forbud›/

    Jeg for min Del har mere
at beklage mig over den
Norske Presse – Specielt { … }Ch. Krog
i Verdens Gang og Hamsun
i Forposten – Ligeledes vil
det endnu være i Erindring
at for 2 Maander siden
da jeg blev overfaldt af
6–7 Kristianiapøbel om
Natten mens jeg var i færd
med at male blev tar
Pressen strax parti for
Rampen mod mig

 

Munchmuseet N 85, s. 2

Med Hensyn til den
kunstneriske o Omtale
{ … }den modtagelse min
Udstilling fik i Pressen
i Kjøbenhavn vil jeg si
den glædet mig – Der
var megen Anerkjendelse og Angrebene var dannede
og ingen Avis brugte kaldte ‹det›
hvad (især de finere
Aviser som Aftenposten)
for Svinemaler, Grise-
maler  …  medens
en Række del andre
Aviser ikke fandt min
Udstilling Omtale værd