Munchmuseet, MM N 84

MM N 84, Munchmuseet. Datert 1904. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 84, s. 1

    I anl
    Jeg skal herved  … 
    Jeg skal herved supplere
Maleren Holmboes vil
 … udmærkede Artikel i
Morgenbladet.

    Aftenposten – {d … }hvis R{ … }edaktør
af Regjeringen ved bitter
Ironi er tildelt
St. Olavs Korset for Kunst
er optændt af hellig
Vrede – jeg skal imidlertid
fortsætte –

    Fra Udlandet fyldes
Aviserne med {S}notitser

 

Munchmuseet N 84, s. 2

den eller den {Skuespiller}Skuespiller –
– den eller den Sangerinde
den eller den Forfatter –
men den Norske Malerkunst
kan samlet udstille –
– og de Norske Aviser
vil ikke eller gidder ikke
fortælle hvad Udlandet
sier – selv når det er
i den store Verdenspresse –


skulde kjede – sig – Nu  … 
be om at Dagbladet indtar
disse Udrag af danske
Blade – Det kan være morsomt
at se hva Bourgesiets Presse
bruger som ‹Vater› – Er muligens
Pressen ræd at {Rigmænd}Byens Rigmænd

 

Munchmuseet N 84, s. 3

    Da Aftenposten { … }der
ironisk nok er prisbelønnet
med S Olavs orden for Kunst og bilder
(Det må vel være som Kunstens gjødselsbærer)
Morgenbladet (andre {b}Blad
har ikke giddet at referere
nogen for Maler er ikke det
samme som Sangerinde
Skuespiller og Forfater) {s}har ladet
{det  … }bestræbt sig for at la
det {fo}Folk til at tro min
Udstilling i Kjøbenhavn
var ren Fiasko idet
{ … }der { … }er fremhævet en ubetydelig
dansk Malers Galde der
udgyedes efter Udstillingens
Lukning { … }skal jeg be

 

Munchmuseet N 84, s. 4

    Aftenposten – Kunstbladet
med St Olavsorden – og
sin Fortid (Hvem husker
ikke den) der nu et Par
Gange har nægtet sin
Kunstanmælder at
omtale mine Udstillinger
– og istedet tat Folk fra
Gaden til at skjælde den
ud og nu en ubetydelig
grætten dansk Maler
til Hjælp (med et Smæde-
ord for egen Regning) i sit
fortvivlede