Munchmuseet, MM N 46

MM N 46, Munchmuseet. Datert 1930–1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 46 bl. 1r

    For at kunne forstå mine udtalelser
om at jeg fandt det at være en forbrytelse
af mig at gifte mig skal jeg oplyse om:
min mor-mor døde af tuberkulose
li Min mor døde af tuberkulose
ligeledes hennes søster Hansine

    Min tante der kom til os har vistnok
været tuberkuløs. Hun led hele sit liv
af forkjølelser med blodspytning samt
bronchit. Min søster Sofie døde af tuberkulose

    Vi børn andre børn led under opvæxten
af stærke forkjølelser – Jeg kom syg til verden
blev hjemdøbt og min far trodde ikke
jeg skulde leve – Jeg måtte næsten helt
forsømme skolen – { … }Blev stadig angrebet
af voldsomme forkjølelses sygdomme
og gigtfeber – Havde blodstyrtning og
blodspytning. Min bror havde svagt
bryst og døde ung af lungebetændelse

 

Munchmuseet N 46 bl. 2r

    Min farfar stiftsprosten døde
af rygmarvstæring – Heraf  …  mener
jeg min far fik sin sygelige nervøsitet
og heftighet – Den samme som
udviklede sig mer og mer hos
os børn

    Jeg mener derfor ikke at min
kunst er syg – som Scharfenberg og
mange tror. Det er folk som ikke
forstår kunstens væsen og heller ikke
kjenner kunsthistorien

    Når jeg maler sygdom og last
er det tvært imot en sund utløsning

    Det er en sund reaktion som
man kan lære af og leve efter

 

Munchmuseet N 46 bl. 3r

    Hvordan jeg fandt på at male
friser og vægmalerier


    I min kunst har jeg forsøgt
at få forklart mig livet og dets
mening –

    Jeg har osså ment at hjælpe andre
til at klarlægge sig livet

    Jeg har altid arbeidet bedst med
mine malerier om mig –

    Jeg stillet dem sammen og følte
enkelte billeder havde forbindelse med
hverandre i inholdet –

    Når de stilledes sammen gik der med
engang en klang igjennem dem og
de blev helt annerledes end enkeltvis
Det blev en symfoni

    Så fandt jeg på male friser