Munchmuseet, MM N 43

MM N 43, Munchmuseet. Datert 1933–1940. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 43 bl. 1r
    III

    Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder
der benævnes symbolske eller literære så må D Du
huske på at der var en sideordnet artistisk linie
samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til
senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar

    Jeg søgte forenkling – hva jeg forresten ‹i h› til
alle tider har gjort – Det var jernkonstruktionen (som
nu betonnen) Eiffeltårnet – Det var den spændte bue der
senere blev forslappet til bøl i Jugendstil – Bølgelinien
havde forresten osså fæste i de o opdagelsen og anelsen
af nye kræfter i luften – Radiobølgene og meddelelsen
gjennem menneske til menneske anet man –
(Adskillelsen: Jeg symboliserte forbindelsen mellem de adskilte

 

Munchmuseet N 43 bl. 1v
    IIII

ved hjælp af det lange bølgende hår (Det hænger
blandt livsfrisen) Det lange hår bli er en slags telefon linie streng)
Det var P

    Er ikke kvinnens kvinnens nuværende forenklede
dragt en følge af { … }den tids forenklingsforsøg i kunst
Og F ligeledes funktionalismen –

    Det er dog en forenklingssag og ideen lå alt
b dengang færdi blandt annet hos van de Velde
Finner Du ikke lighed i «Livets dands» med de sidste
rythmen og bevægelsen i de sidste 20 års dans{–}? Overhovedet
i livsfrisen?
Er der ikke berøringspunkter mellem grupperingerne bevægelserne
og linierne og d{ … }ragterne
hos livsfrisen og den senere tids ungdom –

    Apropos – Jeg må vel snart tænke på en afgjørelse med
m hensyn til planerne med liv livsfrisen og de øvrige store
friser. Jeg er klar over at der blir litet salg at vente og at
jeg er forberedt på at måtte indstille mine arbeider – Jeg kan vel holde det
gående et år ennu men så må jeg som du rulle alle lerreder sammen

    Jeg kan jo ta fotografier og tegninger af mine planer
Jeg har osså havt e{n}t luftkastel om e{n}t parkanlæg med vægdekorationer
herute –

    
    
    Din hengivne
Edvard Munch