Munchmuseet, MM K 5367

MM K 5367, Munchmuseet. Datert 21.05.1910. Brev fra A. E. Norheim, A. E. Norheim Landeiendomskomissionær.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
A. E. Norheim
Landeiendomskommissionær.

Agentur for Landbrugsmaskiner.


    
Tverdal ved Holmestrand 21/5 1910    Til billet mrk. «Hus 409»


    I Verdens Gang ser jeg de ønsker kjøbet
Hus med udhus. Et 1ste Kl. Hus pent og
solid har jeg at sælge ved Nykirke
‹flest.› det indholder 3 stuer 2 Kjøkkener og
1 Kammer i 1ste etage. Varandastue
saavel i 2den som 1ste etage samt er
der i 2den etage 2 mindre suer og 2
Kjøkkener. Dobbelt varanda hvorfra der
er pen udsigt over sjø og land.

    Ligeledes er der ‹1ste› sort sementeret
høi kjeldere samt bryggerhus med bager-
ovn i samme, til huset hører 2 a 3
maal gjord hvor af en del er beplantet
unge frodige frugttrær berbuske og
lidt bringe og jordber og indhegnet
med granhek verelserne er høie, lyse
og meget trivelige panteheftelserne er en

 

      

Kr. 5000,00 forlangende Kr. 8000,00
Huset er 8 a 10 aar gammelt, og er jeg
aldeles sikker paa at de vil blive meget
godt tilfreds med samme i tilfælde
de tager det under øiesyn

    
    Med megen agtels
    A.E.Norheim

    NB. Vedlagt følger en fortegnelse og
vil jeg henlede opmerksomheden paa nr
42 det er en meget solid bygning.

    Holmestrand Vittingfos og Tønsberg
Eidsfosbanen
coresponderer ved Hille-
stad st.

    
    D.S.