A. E. Norheim Landeiendomskomissionær

Eiendomskommisjonær. Tverdal, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra A. E. Norheim Landeiendomskomissionær til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5367.   Brev. Datert 21.05.1910 . «I Verdens Gang ser jeg de ønsker kjøbet Hus med udhus. Et 1ste Kl. Hus pent og solid har jeg at sælge ved Nykirke ‹flest.› det indholder 3 stuer 2 Kjøkkener og 1 Kammer i 1ste etage. Varandastue saavel i 2den som 1ste etage samt er der i 2den etage 2 mindre og 2 Kjøkkener. Dobbelt varanda hvorfra der er pen udsigt over sjø og land.»