Munchmuseet, MM K 5316

MM K 5316, Munchmuseet. Datert 24.07.1905. Brev fra L. M. Larssen, Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Aasgaardstrands Samlag
for Brændevinshandel.


    
Aasgaardstrand den 24–7–1905    Hr Maleren Edv Munch,


    Deres ærede Brev af ? modtaget
Deres Post har jeg sendt for nogle
Dage siden og haaber jeg derfor at
Di har modtaget denne. Her har
ogsaa kommet en Pakke fra R. Piper & Co
München; Skal jeg sende Dem den?

    Det glæder os at høre at di
er i bedring, det var sku’ en alvorlig
afære, men vi haaber snart at se
Dem igjen her fuldstændig frisk, det
er mange her som er Deres Venner
og har stor sympati for Dem.

    Deres fiende Karsten gaaar fremdeles
Løs her og hans Vennekreds indskrænkes
daglig saa han snart er alene.

    Müller kan heller ikke sympatisere

 

      

med ham længere. Müller og Frk Vibe
har kurtiseret svært i det siste
men nu er det ganske afkjølet. Jeg skal
spicielt hilse Dem saa meget fra Frk V.
samt gamle Fru Grimsgaard og ønske Dem
en god bedring og en snar tilbagekomst

    Her har været et storartet pragtig
Sommerveir, men undertiden en voldsom
varme. Her vrimler det af glade
badegjæster om dagen, der er fler iaar
end ifjor. her. Pjolteren gaar godt.

    I Politiken er her Ligedan som
da Di reiste. Svenskerne vrøvler svært
men vi lar dem vrøvle og tager det
med knusende ro, det skal bli værst
for dem hvis di vover nogen «Promenad
mod Norge, vi er her utrolig godt
forberedt. Hils Danskerne og tak dem
for sympatien for os.

    Det er hyggelig og ha Dem som Representant
i Danmark nu.

 

      

Jeg takker saa meget for at faa
lov til at tage Rædikker og Salat i
Deres Have. Mor til Nilsine har
taget Portlakken; og Agurkerne er
bragt ind til Ingeborg. Vi skal
saa nye Redikker for Dem iaften.

    Sig mig hvad vil Di gjøre med
Frugten paa Trærne, der er meget
af modne Moreller, Stikkelsbær og
lidt Krisebær (ja ikke saa lidet heller

    Skal vi anmode Nilsine om at
sylte noget for Dem, heller vil Di
sælge dem. Jeg loved Nilsine at
spørge Dem. Svar snart paa det
er Di snild. Der er saa deilig i
Deres Have nu, og vi syntes det
er beklagelig for Dem ikke at
kunne faa benytte den nu.

    Waagaard og Frue var her for en
tid siden og jeg skal hilse fra

 

      

dem og si at de kommer herned igjen
i August og haaber da at træffe Dem
hjemme.

    Vil Di ha nedsendt en bunke Aviser?
Di har lidt smaagjæld hos Bugge ca 5,00
og Telefondamen ca 3.00 skal jeg betale det
for Dem, jeg kan lægge ud?

    
    Med en venlig hilsen og med
ønsket om en god bedring tegner
Ærbødigst

    L. M. Larssen.

    P.S.
    Skal hilse Dem saameget fra min
Hustru og Rudolf!

    
    D. S.

    Paa Deres Brevkort til Posthuset opgav
Di Taarbæk Hotel og blev Brevene mærket
med den Adresse. Nu opgiver Di Taarup Hotel
Spørg paa Posthuset i Klampenborg, hvis di ikke
har faat di)