Munchmuseet, MM K 5092

MM K 5092, Munchmuseet. Datert 09.05.1920. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Bare en hjertelig Hilsen,
imorgen 10de Mai er det
jo din Mors 83de Fødsels-
dag,– som ihukommes ad
os alle!
  Hilsen fra Inger

 

      

og  din hengivne
Karen Bjølstad

    Hvor det er vakkert nu
med det friske Birke