Munchmuseet, MM K 5043

MM K 5043, Munchmuseet. Datert 08.04.1925. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    villa «Ekely«,
    Hoffsveien,
    Skøyen st
    pr. Oslo.

    
    AvsenderL. Munch
    Ullevaal p.o.


    
8 april 1925.    Kjære Edvard!


    1000 tak for
den uventede
foræring: radio.
Det er jo en ud-

 

      

merket opfindelse. Nu kan gamle
og syke \o.s.v./ høre baade gudstjeneste
og musik, foredrag osv. hjemme,
saa de ikke har saameget savn
av ikke at komme ut og høre.
1000 tak for alt!

    
    Hilsen! Din
Laura Munch.

    Skal hilse saameget fra tante
og Inger!