Munchmuseet, MM K 4957

MM K 4957, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    De hjerteligste lykønskninger sender jeg
dig til din fødselsdag. –
Jeg var oppe hos Laura forleden forat ta
hende med på en liten byrangling til
adspredelse; og da hadde hun en bundt
nydelige baand færdig til husfliden.
Hun er ikke lite stolt av at kunne levere
husfliden noget ikke andre kan. Husfliden
hadde sendt op paa landet hendes baand

 

      

til at væve efter, men der var ingen
som kunde gjøre det, sa de paa husfliden.
Det falder hende svært let dette arbeide.

    
    Mange hilsner
    Din heng. Inger