Munchmuseet, MM K 4902

MM K 4902, Munchmuseet. Datert 15.04.1937. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    INDREMISJONSHOTELLET
    STAFFELDTSGATE 4 (inng. LINSTOWSGT.)
TELEFON 30980
Oslo, 15 april 1937.    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Det er nok meget du har lagt ut,
til sagføreren og ellers. Det er aldeles fortvilte husforhold
for folk, her bor flere som intet hus har, og noen med
barn. En eiendomsmegler averterer han har 150 leiesøkende til
2 a 3 værelses leiligheter. Hadde denne leilighet vært billigere
hadde ikke jeg fått den. Alfhild var oppe i et nybygg i
Bygdø allè. 135 for en liten stue og soverum ikke
mer enn alkove. Bitte lite kjøkken og alt så snaut. Det
var nesten ikke til å puste der, sa hun. Det er rent
utrolig hvor mange kott og hyller og skap jeg har. Piken
kommer lørdag til Sorgenfri, og jeg tar inn da osså. Jeg har
vært der hver dag og ordnet. – Jeg har fått tannplaten
over den avskårne kjeve. Jeg har aldrig hatt sånn behagelig
plate. På mandag får jeg regningen, jeg er spendt.
Jeg har den hele tid kjendt den samme værk og ising, og
det har jeg vært bange for at der kunne være mere betendelse.
Men Grundt sier det er de dårlige nerver som er angrepet
av lapis og stærke dråper. Betendelsen har ikke sagt ifra,

 

      

derfor har jeg gått i mangfoldige år med den. Naturligvis
er det blitt dårlige nerver osså av betendelsen, men jeg har ikke
kjendt noe til det før øiekatarren begyndte. Jeg har fått noen
gode piller av Grundt som skal styrke nervene. Og å vite
at der ikke er mere betendelse er deiligt. Det er godt du
nu hviler, det har for dig osså vært en vanskelig tid dette
med kjevegreiene. Der må være \noe/ i byggemåten som gjør pianoet
så mærkværdigt godt, kanske betonbygg er lettere så der
blir mere resonanse; det er aldeles behageligt. Her savnes
musikken.

    
    Din hengivne Inger.