Munchmuseet, MM K 4902

MM K 4902, Munchmuseet. Datert 15.04.1937. Brev fra Inger Munch.