Munchmuseet, MM K 4859

MM K 4859, Munchmuseet. Datert 09.04.1927. Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Netop mottog vi dit brev.
Tante blev saa gla, og hun
takker dig saa for det hyggelige
brev. – Vi har begge vært
forkjølet igjen, men er nu
over det. Her er det skarpt,
men saa er der vel jevnere
temperatur her.

    
    Mange hilsner fra os begge.
    Din hengivne Inger

 

      

    Hjertelig Tak for
Brevet, kjære Edvard.

    
    Din hengivne KB.

9de April.